SpareBank 1 Nordvest med rekordtall

FORNØYD: Odd Einar Folland, adm. dir. SpareBank 1 Nordvest. Foto: Eivind Yggeseth

SpareBank 1 Nordvest oppnådde et resultat før skatt på 263,4 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 173,4 millioner kroner i 2018. 

I fjerde kvartal 2019 fikk banken et resultat før skatt på 37,6 millioner kroner, sammenlignet med 32,4 millioner kroner i samme periode i 2018. 

Netto renteinntekter økte i samme periode fra 64,5 til 70,9 millioner kroner. 

Styret i banken foreslår et utbytte på 8,50 kroner per egenkapitalbevis.

– Resultatet i 2019 er det beste i bankens 184 år lange historie. Dette gir banken fortsatt mulighet til å være en aktiv støttespiller for vekst og verdiskaping i en region som for tiden opplever god og stabil utvikling, herunder god lønnsomhet og økende investeringsvilje i næringslivet. Dette er en viktig forutsetning for bankens utviklingsmulighet i tiden fremover, sier adm. direktør Odd Einar Folland.

Selv om resultatet for 2019 var preget av engangseffekter, så sier Folland at banken gjennom året har styrket sin posisjon i markedet gjennom tilfredsstillende vekst og kostnadskontroll.

SpareBank 1 Nordvest

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto70,964,5
Sum inntekter111,899,3
Resultat før utlånstap--
Resultat før skatt37,632,4