Kraftig fremgang, men kutter utbyttet

FORDELINGSPOLITIKK: Pål Strand, konsernsjef i Sparebanken Øst ønsker å dele ut 60 millioner til allmennyttige gaver, men utbyttet til eierne kuttes fra 4,60 til 3,60 pr. egenkapitalbevis. Foto: Sparebanken Øst

Sparebanken Øst økte resultatet til 109,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, opp fra 64,8 millioner i samme periode året før. Økningen var drevet av en markant økning i netto renteinntekter samt noe økning i øvrige inntekter. Samtidig gikk driftskostnadene ned.

Bankens tap utgjorde 7,6 millioner kroner i fjerde kvartal, hvilket var på nivå med samme periode året før. Netto betalingsmislighold over 90 dager økte marginalt til 0,37 prosent av netto utlån.

Resultatet for 2019 ble 329,3 millioner, hvilket gir en egenkapitalrentabilitet på 8,74 prosent.

Av overskuddet foreslår styret likevel å redusere utbyttet med én krone til 3,60 kroner pr egenkapitalbevis.