Minirevolusjon i Sandnes

Sandnes Sparebank har gjort megacomeback på Oslo Børs, og slipper overraskende nyhet: Banken vil nå kjøpe tilbake egenkapitalbevis.

KJØPER 10 PROSENT: Sandnes Sparebank og banksjef Trine Stangeland kjøper tilbake egenkapitalbevis. Foto: Iván Kverme

Sandnes Sparebank kom med tidenes mageplask i 2016, da årsrapporten for 2015 måtte korrigeres for nye utlånstap. Banken måtte be sine eiere om ekstra kapital for å rette opp i feilen, og egenkapitalbeviset sank til kurser under 25 kroner.

Men etter børsens stengetid torsdag er kursene på sitt høyeste siden finanskrisen. Aksjen endte på 74,00 kroner, opp 8,8 prosent.

Kursoppgangen for torsdagen alene var på 10 prosent på det høyeste, etter at banken hadde rapport sine regnskaper.

I tillegg til at bankens resultater var fri for negative punkter, overrasket banken med å ville kjøpe tilbake 10 prosent av de utestående egenkapitalbevisene. Det vil den gjøre torsdag og fredag denne uken, og banken har bedt interessenter om å melde seg.

Seiler i medvind

«Makroforholdene i regionen er stabile og bærer preg av et høyt aktivtetsnivå. Det er full sysselsetting i regionen, men fortsatt noen ubalanser både innen markedet for privatboliger og næringseiendom», heter det i styrets beretning.

Styret foreslår et utbytte som tilsvarer 75 prosent av overskuddet. Det fordeles på 5,90 kroner pr. egenkapitalbevis, som kan sammenlignes med 5,20 kroner for regnskapsåret 2018. Dessuten vil banken betale ut 61 millioner kroner i kundeutbytte og sette 10 millioner kroner inn i gavefond.

Fremover er det forventet en fortsatt høy aktivitet i økonomien, men noe avdempet målt mot 2018 og 2019.

Det er generelt god kjøpekraft og rentebetjeningsevne blant innbyggere i Rogaland, men kredittveksten er lavere i regionen enn ellers i landet, heter det.

Sandnes Sparebank

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto131,8115,2
Sum inntekter157,6133,2
Resultat før utlånstap85,963,9
Resultat før skatt87,969,7