Easybank forventer økte tap

LEVERTE TALL: Administrerende direktør Oddbjørn Berentsen i Easybank har lagt frem rapport for fjerde kvartal 2019. Foto: Iván Kverme

Easybank hadde et overskudd på 20,2 millioner i fjerde kvartal, ned fra 21,7 millioner i samme periode året før. Banken økte inntektene marginalt, men måtte også øke tapene fra 25,5 til 28,7 millioner, hvilket inkluderer en positiv engangseffekt på tre millioner kroner fra et tidligere bedriftsengasjement.

Banken rapporterer nedgang i forbruksfinansieringen i fjerde kvartal. Utlån til SMB og bolig falt med 42,3 prosent mens bilfinansiering falt med 1,7 millioner. Brutto utlånsportefølje endte på 2,8 milliarder, hvorav 2,6 skriver seg fra forbruk.

Easybank fremhever at forbruksfinansiering har vært påvirket av det nye gjeldsregisteret samt ny forskrift, hvilket har gitt banken styrket kredittkvalitet. Likevel forventer banken at tapene på forbruksfinansiering vil øke noe på kort sikt for deretter å gå ned.

Egenkapitalavkastningen endte på 10,9 prosent i fjerde kvartal. 

Kvartalsrapporten

Easybank 

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto69,667,4
Sum inntekter67,466,3
Resultat før utlånstap48,8
47,1
Resultat før skatt20,2
21,7