Inntektene vokser for Sbanken

LA FREM TALL Konsernsjef Øyvind Thomassen i Sbanken. Foto: Iván Kverme

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Sbanken hadde i fjerde kvartal en rentenetto på 429,1 millioner kroner, opp fra 362,1 millioner kroner i samme periode i 2018.

Resultatet for tap endte på 264,0 millioner kroner, opp fra 153,2 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen, påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner. 

Resultatet før skatt endte i fjerde kvartal på 214,1 millioner kroner, ned fra 225,7 millioner kroner i samme periode i 2018.

Utlånsvekst for 2019 endte på 2,9 prosent, og ved utgangen av fjerde kvartal var totale utlån på 81,5 milliarder kroner. Ett år tidligere var tilsvarende tall på 79,2 milliarder.

Sbanken

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto429,1362,1
Sum inntekter482,6411,9
Resultat før utlånstap264,0153,2
Resultat før skatt214,1225,7

Sbanken

  • Norsk bank med hovedkontor i Fyllingsdalen i Bergen.
  • Konsernsjef er Øyvind Thomassen.
  • Grunnlagt i april 2000 som den første rene nettbanken i Norge.
  • Største aksjonær er oppkjøpsfondet Altor Equity Partners.