Sbankens kostnadshopp skremte markedet

Sbanken-aksjen fikk juling etter eksplosiv kostnadsøkning. Nå skal kostnadene ned, og inntekter opp.

GJØR ENDRINGER: Øyvind Thomassen, Sbanken. Foto: Jone Frafjord

Nettoresultatet til Sbanken sank til 163 millioner kroner i fjerde kvartal fra 169,2 millioner kroner i samme kvartal 2018. Når banken justerer for engangsposter på tilsammen 50,7 millioner kroner før skatt, ser det bedre ut, men aksjemarkedet lot seg ikke helt overbevise.

– Vi er nødt til å endre oss. Vi har ikke levert på finansielle mål, sa Sbanken-sjef Øyvind Thomassen under resultatpresentasjonen.

Kursen i Sbanken var på det meste ned over 9 prosent til 64 kroner etter kvartalstallene, men steg noen kroner utover dagen.

Kursfallet skyldes skuffelse over kostnadsutviklingen og også over tapsutviklingen, fastslår ABG Sundal-analytiker Jan Erik Gjerland.

«Kjøp etter tallene», var hans råd i forkant av Sbankens kvartalstall. Han har et kursmål på 89 kroner og kjøpsanbefaling, og liker ledelsens mål om en kapitalavkastning på 14 prosent i 2020–2022.

LIKER AVKASTNINGSMÅLET: Jan Erik Gjerland, ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

– Er det et troverdig mål?

– Dette er en bank det kan funke i. Andre banker sliter mer, de har mer historikk å dra på, sier Gjerland.

Tiltak på seks områder

Sbanken har også mål om å begrense kostnadsprosenten til 34. Til sammenligning lå den på 38,6 prosent i 2019, mens egenkapitalavkastningen var 12,1 prosent – og i begge disse tallene er engangspostene gjemt bort i hvelvet.

– Skal investorene regne med engangskostnader i hvert kvartal?

– Det skal de ikke forvente, sier Thomassen.

– Nå sa vi riktignok i dag at vi gjør litt på kostnadssiden, så det kan hende det kan komme litt i første eller andre kvartal. Men engangskostnader er engangskostnader.

Sbanken skal kutte antallet fast ansatte med inntil 25 årsverk, i tillegg til kutt i vikarer og eksterne konsulenter. Kostnadskutt og mer effektiv drift er ett av seks områder som Sbanken skal fokusere på for å øke inntjeningen.

– Vi er nødt til å trimme organisasjonen for å levere på de målene vi har satt for 2020, sier Thomassen.

Hans øvrige fem tiltak er økte salg på tvers av organisasjonen, satsing på sparemarkedet, satsing på bedriftsmarkedet, optimering av balansen, samt bruk av banken som plattform for mersalg (vekst i inntekter som ikke trenger så mye kapitaldekning i bunn). Lån med høyere belåning gir høyere inntjening, fastslår Thomassen.

Billigere for småbedrifter

Små og mellomstore bedrifter får i andre banker for dårlig service og må betale for mye, hevder Thomassen. Banken presenterer regnestykker som viser at bedriftskunder med få daglige transaksjoner må betale gebyrer på 3–4.000 kroner i året i DNB, Danske Bank og Nordea, og på 8–9.000 kroner i året med «en del» daglige transaksjoner. I Sbanken skal de slippe unna med å betale null.

I dag har Sbanken 4.000 bedriftskunder med 638 millioner kroner i innskudd. Målsetningen er 12.000 kunder og 5 milliarder kroner i innskudd i år.

– Det skal være veldig enkelt, og du skal betale så lite som mulig der du gjør litt av jobben selv. Det er litt samme retorikken som da vi lanserte banken for 20 år siden, sier Thomassen, men da var målgruppen privatpersoner.

Ikke én utlånsrente

Sbanken har vært veldig konsentrert om refinansiering, påpeker Thomassen.

– Vi har vært veldig lite til stede når kunden bytter bolig, eller kjøper sin første bolig eller ønsker å hjelpe barna sine, sier han.

– Å ha en så enkel prismodell som vi har nå, mener jeg er feil. Den er ikke rettferdig engang.

Å ha en så enkel prismodell som vi har nå, mener jeg er feil. Den er ikke rettferdig engang
Øyvind Thomassen, Sbanken

Dessuten ønsker Thomassen mer sofistikert prising av utlån.

– Hvor sofistikert kan den bli før den blir vanskelig å følge med på?

– Det er en balansegang mellom å gjøre den transparent og lett forståelig, og å motivere kundene til å ta i bruk så mange tjenester som mulig hos oss, sier Thomassen.

– Vi skal alltid ha transparens. Men å ha en så enkel prismodell som vi har nå, mener jeg er feil. Den er ikke rettferdig engang. En kunde som for eksempel kommer til oss fra DNB og tar opp et hyttelån til under 1 million og 50 prosent belåning, får vår aller beste rente, mens en som har 25 produkter, får akkurat den samme renten.

Mens rene forbrukslånsbanker krympet utlånene fra tredje til fjerde kvartal, var Sbankens forbrukslånsportefølje stabil på 2,3 milliarder kroner. Sbanken har lavere kapitalkrav (Pilar II) enn de rene forbrukslånsbankene.

– Markedet har gått litt ned, og det er gjeldsregisteret grunnen til. Det er positivt, for det betyr at vi låner ut til dem som faktisk har råd til å ta opp lånene, sier Thomassen.

Sbanken 4. kvartal 2019

(Mill. kr)4. kv./194. kv./1820192018
Rentenetto429,1362,11.564,11.371,2
Samlede inntekter483,8413,81.799,81.646,2
Resultat før tap264,0253,21072,61.004,2
Resultat etter skatt163,0169,2710,1722,7