Veksten bremset opp – også fall i lånesøknader

For tredje kvartal på rad rapporterer Easybank en portefølje med forbrukslån på 2,6 milliarder kroner. 

PAUSE I VEKSTEN: Adm. direktør Oddbjørn Berentsen i Easybank. Foto: Iván Kverme

Easybanks utlånsvekst har bremset opp. Det skyldes ikke bare at regelverket som banken må forholde seg til er blitt strengere, det skyldes også at kundestrømmen har avtatt:

– Vi opplever en nedgang i antallet lånesøknader innen forbrukslån, sier banksjef Oddbjørn Berentsen.

Da Easybank holdt sin regnskapspresentasjon fredag formiddag fikk han gratulasjoner fra noen av de fremmøtte aksjonærene. En av grunnene er et at banken holder kostnadsgraden nede på 20-tallet, samt at bankens overskudd vokser tross vekstbremsen.

– Jeg tror det blir helt avgjørende for banker som oss å være kostnadseffektive slik vekstutsiktene nå er. Vi må få opp egenkapitalavkastningen, slik at vi kan vokse når markedet tar seg opp igjen, sier Berentsen, som skryter av å ha levert et overskudd før skatt de seneste to årene på 160 millioner kroner.

Ond spiral 

Den ferske rapporten viser at størrelsen på porteføljen med forbrukslån kun er marginalt forandret de seneste kvartalene, og at den er på 2,6 milliarder kroner for tredje kvartal på rad.

Ifølge Berentsen var den nye forskriften og gjeldsregisteret utløsende for det første fallet i antall lånesøknader. Det har igjen utløst flere effekter:

– Bankene ble mer restriktive på sin vekst, og utbetalte færre lån som igjen førte til mindre provisjon til agentene. Ettersom agentene har fått mindre å rutte med, har de redusert sin markedsføring. Flere elementer oppsummert: Det er mindre aktivitet i markedet, sier Berentsen.

Gjeldsregistrene har nå vært virksomme i kun et drøyt halvår, men Berentsen mener allerede at kredittkvalitet har bedret seg.

Halvering av tap?

– Og det kan indirekte bidra til at veksten tar seg opp igjen, samt at bankene får en bedre kredittkvalitet i porteføljen.

De foregående kvartalene hadde Easybank en annualisert tapsprosent på 4,4, som er det relative forholdet mellom den kvartalsvise tapsføringen og de samlede utlånene. Godt hjulpet av gjeldsregistrene drømmer Easybank om en vesentlig lavere tapsgrad på 2,5–3,0 prosent. Det vil gi dollartegn i eiernes øyne:

– Om vi hadde hatt en tapsgrad på 2,5 prosent i fjerde kvartal, ville vi levert et overskudd som var 15 til 16 millioner kroner høyere. Da ville også egenkapitalavkastningen etter hvert nærmet seg 20 prosent i stedet for 12 prosent.

Easybank 

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto69,667,4
Sum inntekter48,847,1
Resultat før utlånstap20,221,7
Resultat før skatt15,117,0