OTC-noterte MyBank varsler emisjon på 50 millioner

Den OTC-noterte banken har engasjert London-baserte Bryan, Garnier & Co.

SJEKKER MARKEDET: MyBank, her ved styreleder Tom Knoff. Foto: Iván Kverme
Bank

MyBank har kunngjort at banken vurderer en emisjon på inntil 50 millioner kroner.

Banken opplyser at Bryan, Garnier & Co. er engasjert for å undersøke interessen for deltagelse i et garantikonsortium.

I slutten av januar kom MyBank med regnskapet for fjerde kvartal 2019, som viste et resultat før skatt på minus 8,4 millioner kroner, det samme som i fjerde kvartal 2018. Kvartalet før var underskuddet imidlertid dobbelt så stort.

Utlånsporteføljen pr. 4. kvartal ble oppgitt til 658,1 millioner kroner i netto utlån. Utlånstapene i kvartalet var på 9,7 millioner.

På OTC-markedet er MyBank senest handlet til en kurs på 0,15 kroner, som gir banken en markedsverdi på drøyt 62 millioner kroner.

Bryan, Garnier & Co. har hovedkontoret sitt i London, men opererer også fra kontorer i Paris, Stockholm, München, Reykjavik, Palo Alto, New York og Oslo.

mybank
otc-listen
emisjon
bryan, garnier & co
Nyheter
Børs
Bank