Bank Norwegian pøser ut utbytte

PÅ VEI TIL IRLAND: Bank Norwegians holdingselskap Norwegian Finans Holding søker om banklisens til sitt datterselskap i Irland.  Her ved adm. direktør Tine Wollebekk.  Foto: Iván Kverme
Bank

Med begrensninger i vekstmulighetene foreslås det et utbytte i Bank Norwegians børsnoterte morselskap, Norwegian Finans Holding (NOFI), på 3,18 kroner pr. aksje – samt et tilbakekjøpsprogram på 150 millioner kroner. 

Tilsammen blir utbyttet på 3,98 kroner pr. aksje. 

I åpningshandelen på Oslo Børs stiger aksjekursen over 5 prosent, og siden økte kursoppgangen. Torsdag ettermiddag har aksjekursen steget med over 13 prosent. 

Selv tilbakekjøpsprogrammet er noe lavere pr. aksje enn det var i fjor, da banken kjøpte tilbake aksjer tilsvarende 0,86 kroner pr. aksje, er det første gang NOFI betaler ut et kontantutbytte. Den totale utbetalingen er også langt høyere enn det mange analytikere hadde ventet.

Banken ser imidlertid ut til å holde av kapital, da den rene kjernekapitaldekningen ender på 19,7 prosent, mens myndighetens krav nå er marginalt senket til 18,5 prosent.  

De etablerte tar over

Selv om bankens utlånsvekst er på 875 millioner kroner i 2019, er det ikke veksttakten den samme som tidligere. Bankens ledelse viser i rapporten til at markedet preges av konkurranse og regulatoriske endringer. 

Det er særlig i bankens største marked Norge at det bremser noe opp for banken. For selv om nær 2,6 milliarder av bankens totale inntekter på 5,6 milliarder kroner i 2019 stammer fra Norge, er ikke dette markedet en like stor drivkraft lenger for veksten. 

Her viser banken til at det nå er økt konkurranse innen forbrukslån fra etablerte banker. Utlånsvolumet ble redusert med 318 millioner kroner i fjerde kvartal. Nå vokser imidlertid banken i både Sverige og Danmark, men særlig i Finland der utlånene økte med 43 millioner euro.

– Bedret kredittkvalitet

De såkalte fase 3-lånene, som vil si lån som ikke er betjent over 90 dager, vokser kraftig som andel av de totale lånene, viser investorpresentasjonen. Ved utgangen av 2019 utgjorde disse 13,1 prosent av totale utlån. Ett år tidligere var de på kun 7,8 prosent.

Ledelsen uttaler gjentatte ganger under torsdagens kvartalspresentasjon at kredittkvaliteten likevel er stabil – eller i beste fall i bedring.

– Vår balanse og utlånsbok er mer solid enn noen gang, sier bankens toppsjef Tine Wollebekk.

Grunnen til at de ikke-betjente lånene i fase 3 øker så kraftig forklares av finansdirektør Pål Svenkerud med modellendringene som følge av regnskapsloven IFRS 9, samt at Bank Norwegian solgte en portefølje i Finland i fjerde kvartal i 2018.

Irsk heisatur

Bank Norwegian har en konsesjonssøknad inne hos de irske myndighetene, gjennom datterselskap Lilienthal Finance, som det overtok fullt eierskap av i fjor. Bankens ledelse skriver i rapporten at søknadsprosessen fortsetter.

Flyselskapet Norwegian solgte seg ned i banken i fjor sommer, og det finske finanskonsernet Sampo kom inn på eiersiden sammen med PE-forvalteren Nordic Capital. Det medførte umiddelbart et kursløft i aksjen, som har vært under press de seneste to årene. Selv om aksjekursen har falt noe i år, har den totalt steget drøyt 20 prosent siste 12 måneder.

Norwegian Finans Holding

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Rentenetto1.3621.186
Sum inntekter1.4491.229
Resultat før utlånstap1.108919
Resultat før skatt676621
breaking
norwegian finans holding
bank norwegian
tine wollebekk
Nyheter
Børs
Bank