Flere har problemer med å betale forbrukslån

11 prosent av forbrukslån blir misligholdt, og verst er det for de spesialiserte forbrukslånbankene.

– GRUNN TIL URO: Mener finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen. Foto: Are Haram Foto: Are Haram

Det blir stadig flere som misligholder forbrukslånene sine, melder Finanstilsynet i en pressemelding. Dette skjer til tross for at betydelige salg av problemporteføljer til andre finansieringsforetak, og ved utgangen av 2019 var det 11 prosent av forbrukslån som ble misligholdt. Det er opp 1,6 prosentpoeng enn det var etter tredje kvartal i 2019 og 3,7 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2018.  

For bankene som har spesialisert seg som forbrukslånbanker økte misligholdet med 6 prosentpoeng det seneste året, opp til 15,8 prosent. 

– Utviklingen i mislighold av forbrukslån gir grunn til uro. Det høye misligholdet reflekterer at mange ikke klarer å betjene lånet. Dette kan innebære stor personlig belastning for den enkelte låntaker og påføre enkeltbanker betydelige tap, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Færre forbrukslån

Veksten i antall forbrukslån bremser derimot opp etter flere år med sterk vekst. I løpet av 2019 ble utlånene redusert med 2,6 prosent, melder Finanstilsynet. 

Bankenes egenkapitalavkastning steg til 12,5 prosent fra 12,1. Mens samlede tap på utlån økte svart, 0,19 prosent av utlånsvolumet, bidro økt marginer på innskudd til en positiv utvikling på bankenes netto renteinntekter. 

For livsforsikirngsforetak og pensjonskassene fikk økte nettopp inntekter på grunn av høyere avkastninger fra aksjer. Den verdijusterte avkastningen var på 7,6 prosent i livsforsikringsforetakene og 10,2 prosent for pensjonskassene. For begge gruppene var den verdijusterte avkastningen høyere enn den var året før.