Innsider støttekjøper aksjer i krisebank

Markedsdirektøren kjøper seg opp i kriserammet Komplett Bank. 

INNSIDERE HANDLER: Her fra børsnoteringen i november 2017. Daværende konsernsjef Raimond Pettersen ringer i bjellen. Foto: NTB Scanpix

BÅDE SELGER OG KJØPER: Steffen Ryengen, markedsdirektør i Komplett Bank Foto: Komplett Bank

Markeds- og kommunikasjonssjefen i Komplett Bank, Steffen Ryengen, har kjøpt aksjer for litt under 650.000 kroner. Ryengen utøvde 350.029 aksjeopsjoner til en pris på 1,82 (inklusivt et variabelt element) pr. aksje. Etter transaksjonen sitter Ryengen og hans nærmeste på 1.621.279 aksjer. 

Ryengen solgte for to dager siden nesten 280.000 aksjer i Komplett Bank til 7,76 kroner pr. stykk. Det innkasserte han rundt 2,2 millioner kroner på. 

En Komplett Bank-aksje var klokken 13:45 i dag verdt 7,57 kroner, og aksjen har falt nesten 40 prosent hittil i år.