DNB-sjefene kjøper aksjer

Konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ottar Ertzeid var blant sjefene i DNB som kjøpte aksjer i banken da aksjen hadde falt 15 prosent mandag. Foto: Iván Kverme
Bank

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB har 9. mars 2020 kjøpt 8075 aksjer i DNB ASA til kurs 123,5264 kroner. 

Etter transaksjonen eier Kjerstin Braathen og nærstående 39.953 aksjer i DNB ASA, fremgår det av en børsmelding.

Videre melder DNB at finansdirektør Ottar Ertzeid har kjøpt 15.000 aksjer til kurs 120,954 kroner. Etter transaksjonen eier Ottar Ertzeid og nærstående 255.577 aksjer i DNB ASA.

Klara Lise Aasen, divisjonsdirektør Finansiell Styring, konsernfinans i DNB, har kjøpt 800 aksjer til kurs 120,7 kroner. Etter transaksjonen eier Klara Lise Aasen og nærstående 2.398 aksjer i DNB ASA.

Atle Nicolai Knai, Konsernkredittsjef i DNB, har 9. mars 2020 kjøpt 1.000 aksjer til kurs 120,90 kroner. Etter transaksjonen eier Atle Nicolai Knai og nærstående 5.091 aksjer i DNB ASA.

Karl Christian Agerup, styremedlem i DNB, har gjennom sitt selskap Ramali ASkjøpt 9041 aksjer i DnB til en snittkurs på 121.60 kroner. Etter transaksjonen eier Karl Christian Agerup 14,700 aksjer i DNB ASA

dnb
kjerstin braathen
Nyheter
Børs
Bank