Kutter boliglånsrenten og innskuddsrenten

Sparebank 1 SR-bank senker boliglånsrenten. Samtidig reduseres innskuddsrenten. 

KUTTER BOLIGLÅNSRENTEN: Sparebank 1 SR-bank følger etter de andre bankene og senker boliglånsrenten.  Foto: Øyvind Knoph Askeland/SpareBank 1 SR-Bank
Bank

12. mars besluttet Norges Bank å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, fra 1,5 til 1,0 prosent, og flere banker fulgte raskt opp med å kutte boliglånsrentene.

SpareBank 1 SR-Bank kutter nå boliglånsrenten med inntil 0,35 prosentpoeng.

Den laveste boliglånsrenten vil etter endringen være 2,49 prosent for førstehjemslån. For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 29. april 2020, fremgår det av en pressemelding fra banken.

- Vi opplever krevende tider med stor usikkerhet. Vi har valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Endringen gjenspeiler forventet pris på innlån i pengemarkedet etter at Norges Bank på fredag kuttet styringsrenten, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad. 

 - For enkelte vil konsekvensene av corona-situasjonen kunne føre til økonomiske utfordringer. Derfor har vi lagt til rette for en smidigere og enklere prosess for raskt å kunne få innvilget avdragsfrihet på boliglånet. I tillegg har vi, inntil videre, tatt bort omkostningene for innvilgelse av avdragsfrihet, legger Friestad til.

Prisene for nye lån gjelder fra tirsdag 18. mars. Innskuddsrenten reduseres samtidig med inntil 0,35 prosentpoeng fra 18. mai 2020.

sparebank 1
sparebank 1 sr-bank
bank
boliglånsrente
Nyheter
Børs
Bank