Sbanken kutter renten

Foto: NTB Scanpix

Sbanken har i dag bestemt å kutte renten på lån og innskudd, samt mellomfinansiering. Det skjer etter at Norges Bank nylig kuttet renten. Sbankens rentekutt er på inntil 0,5 prosentpoeng.

- Coronasituasjonen påvirker våre kunder på ulike måter og vi ønsker å bidra i å lette på hverdagen til dem vi kan. Kunder med høy belåningsgrad på sine boliglån er blant de som situasjonen rammer verst, sier Øyvind Thomassen, daglig leder i Sbanken. 

Renten på mellomfinansiering senkes med inntil 1,06 prosentpoeng.

«Sbankens kunder vil bli varslet om endringene i sine boliglån i løpet av kort tid. For eksisterende lånekunder gjelder endringen fra 30. april 2020. For nye lånekunder gjelder endringen fra 18. mars. Innskuddsrentene endres 18. mai. Prislistene blir oppdatert på Sbanken.no i løpet av onsdag 18. mars», heter det i børsmeldingen.

Sbanken har falt 40,4 prosent på Oslo Børs hittil i år.