Svak lønnsomhet tvang frem samarbeid

20 år etter at SpareBank 1 Nord-Norge etablerte seg på Helgeland, vil banken heller samarbeide enn å konkurrere med Helgeland Sparebank. 

KJØPER SEG OPP: Sparebank 1 Nord-Norge vil få en eierandel på 19,99 prosent i Helgeland Sparebank. Her konstituert konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge. Foto: Eivind Yggeseth

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) har som ambisjon å være den ledende banken i nord. Et av de store fremstøtene for å utvide nedslagsfeltet og øke kundegrunnlaget skjedde for 20 år siden gjennom etableringen av fire kontorer på Helgeland.   

Nå gir banken opp denne satsingen, og velger i stedet å innlede et strategisk samarbeid med Helgeland Sparebank (HSB) i en stor transaksjon meldt onsdag morgen.

Med hjelp av rådgivere fra Arctic Securities, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets, Ernst & Young og Advokatfirmaet Selmer vil det blir foretatt en emisjon i Helgeland Sparebank som sikrer SpareBank 1 Nord-Norge en eierandel på 19,99 prosent.

Samtidig overtar Helgeland Sparebank de fire Helgeland-kontorene til SpareBank 1 Nord-Norge i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

– Vi mener dette er en god og fremtidsrettet avtale, som vil styrke begge bankenes posisjon i Nord-Norge. Dette er også et svar på den økte konkurransen og interessen for Nord-Norge vi ser i banksektoren, sier Liv B. Ulriksen, konstituert konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

For dårlig lønnsomhet

Utlånsporteføljen som overdras av Helgeland Sparebank bestod ved årsskiftet av 8,9 milliarder kroner i utlån til personmarkedet og 1,2 milliarder kroner i utlån til bedriftsmarkedet. Innskuddene var på 3,5 milliarder.

Ulriksen hevder at samtalene mellom de to bankene startet i august i fjor, og at det skjedde gjennom et felles initiativ fra begge parter. Men i børsmeldingen står det også at SpareBank 1 Nord Norges portefølje på Helgeland ikke har gitt ønsket avkastning på investert kapital.

– Det er bare å gi honnør til den jobben Sparebank Helgeland har gjort. Vi er en bank for Nord-Norge, mens de er en bank for Helgeland. De har nok hatt et enda sterkere grep om Helgeland enn det vi har klart å få til, sier Ulriksen.

– Det har vært tøff konkurranse, og vi har ikke klart å få ut den lønnsomheten som vi ønsket, og som vi har hatt i resten av SpareBank 1 Nord-Norge. Med en eierandel i Helgeland Sparebank ønsker vi å være med på den fine utviklingen som vi tror banken vil klare å få til fremover, legger hun til.

Går inn i SpareBank 1-alliansen

Transaksjonen vil bedre den årlige inntjeningen til SpareBank 1 Nord-Norge med mellom 25 og 35 millioner kroner årlig. I tillegg vil den frigjøre litt over 300 millioner kroner i egenkapital knyttet til bankvirksomheten på Helgeland.

Som ledd i det nye samarbeidet vil Helgeland Sparebank bli en del av SpareBank 1-alliansen gjennom kjøp av 3 prosent av eierandelene i Samarbeidende Sparebanker og Samarbeidende Sparebanker Utvikling for 150 millioner kroner.

PÅ PENGEJAKT: Adm. direktør Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank skal emittere 800 millioner kroner. Foto: Helgeland Sparebank

Helgeland-banken vil også kjøpe 15 prosent av aksjene i SparBank 1 Nord-Norges heleide datterselskap EiendomsMegler 1 Nord-Norge for 20 millioner kroner, med intensjon om kjøp av aksjer i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Nord-Norge.

Helgeland Sparebank vil i den forbindelse gjøre en emisjon på inntil 800 millioner kroner. Ifølge børsmeldingen kan emisjonen bli justert ned hvis kapitalbehovet minsker.

For Helgeland Sparebank ventes effekten på inntjeningen pr. egenkapitalbevis å være nøytral i 2022, for deretter å bli gradvis positiv med full effekt fra 2024. 

Går alt etter planene vil transaksjonen gjennomføres i første halvår 2021.

Onsdag ettermiddag var egenkapitalbevisene til SpareBank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank ned henholdsvis 6 og 3,7 prosent.