Sparebank anbefaler redusert utbytte

Bankstyret foreslår redusert utbytte på 2,3 kroner per egenkapitalbevis. 

REDUSERT UTBYTTE: Styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland anbefaler redusert utbytte. Her ved Adm. dir. Steinar Haugli. Foto: Eivind Yggeseth

Flere selskaper har vedtatt å redusere utbyttet, eller å droppe det helt, etter en anmodning fra Finanstilsynet grunnet virussituasjonen. 

Sparebank 1 Ringerike Hadeland har i et styremøte onsdag gjort en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019, uttaler selskapet i en pressemelding.

Styret anbefaler representantskapet å vedta et redusert utbytte på 13,30 kroner per egenkapitalbevis. 

Det ble opprinnelig foreslått et utbytte på 15,60 kroner per egenkapitalbevis ved regnskapsårets slutt for 2019. Det tilsvarer 48,7 prosent av morbankens resultat for 2019. 

I lys av dagens markedssituasjon har sparebanken oppdatert kapitalbehovsberegningene og banken er tilstrekkelig kapitalisert. Utlånskapasiteten vil kunne opprettholdes, selv med større tap.