Norges Bank legger ut ytterligere F-lån

Legger ut enda flere ekstraordinære F-lån til bankene.

SENTRALBANKSJEFEN: Øystein Olsen og Norges Bank melder i dag at de legger ut flere F-lån til markedet. Foto: NTB Scanpix

På grunn av markedssituasjonen de siste dagene med kronesvekkelse og andre coronavirus-effekter vil Norges Bank tilføre likviditet til markedet. Fra 19. mars legges det ut ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner, går det frem av en pressemelding TDN Direkt siterer.

Norges Bank vil tilby ekstraordinære F-lån med løpetid på en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder.

Det fremgår av en pressemelding fra Norges Bank torsdag formiddag.

F-lån på 1-2-3

 1. F-lån blir brukt av Norges Bank for å tilføre likviditet – eller betalingsevne – til bankene.
 2. Lånene skal sikre at bankene i Norge har nok kontanter til å låne ut penger videre til sine kunder.
 3. F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet. Når vi er inne i et presset marked som nå, kan bankene få tilgang til norske kroner uten å måtte skaffe det fra andre banker.

I pressemeldingen en uke siden skrev Norges Bank at de ville legge ut tremåneders F-lån. Nå har de altså utvidet tilbudet med flere intervaller og andre betingelser. «Lånene tilbys for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene» ble det sagt i forrige pressemelding.

Ekstraordinære F-lån har følgende betingelser:

 • Renten på F-lån med løpetid en uke, en måned og tre måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente.
 • Renten på F-lån med løpetid på seks måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 15 basispunkter.
 • Renten på F-lån med løpetid på tolv måneder er den til enhver tid gjeldende styringsrente pluss 30 basispunkter.
 • Det gis full tildeling til alle banker i alle ekstraordinære F-lån. Alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten. Det gjelder de samme krav til sikkerheter som for ordinære F-lån.
 • Norges Bank vil fortsatt sikte mot å holde sentralbankreserver (bankenes ubundne innskudd i sentralbanken) over natten rundt 35 milliarder kroner (med et styringsintervall på pluss/minus 5 milliarder kroner).
 • Overskuddslikviditet vil bli trukket inn med daglige F-innskudd med én dags løpetid. Bankene vil da disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.
 • Første F-lån med løpetid tolv måneder tilbys i dag, 19. mars.
 • F-lån med løpetid en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder vil avholdes ukentlig i minst fire uker fremover, se auksjonskalenderen. Kalenderen vil oppdateres fortløpende. Utover dette vil Norges bank tilby ekstraordinære F-lån så lenge man finner det formålstjenlig. Norges Bank oppfordrer bankene til å benytte seg av låneordningene til å skaffe seg likviditet.