ESB låner ut over 100 milliarder euro

ESB med tredje lånefasilitet. 

ESB: Den europeiske sentralbanken øker utlånsraten.  Foto: DANIEL ROLAND

Den europeiske sentralbanken (ESB) låner ut 115 milliarder euro, tilsvarende 1.380.000 milliarder kroner med dagens kurs, til 114 banker.

Lånet er gitt i den tredje lånefasiliteten, TLTRO III. 

I de tidligere fasilitetene lånte sentralbanken ut henholdsvis 3,4 og 97,7 milliarder euro.