Milliardbot til Swedbank

BOT: Til Swedbank. Foto: NTB scanpix

Det svenske finanstilsynet har ilagt Swedbank en bot på fire milliarder svenske kroner. Det er fordi de mener banken har gjort grove feil i arbeidet med å unngå hvitvasking i den baltiske virksomheten. Ifølge flere svenske medier er boten rekordstor. 

På sine hjemmesider skriver finanstilsynet at to undersøkelser av morselskapet Swedbank AB og datterselskapet i Estland, Swedbank AS, viser at Swedbank har gjort alvorlige feil for å fjerne risikoen for hvitvasking. «Alvorlige brister», heter det hos svenskenes finanstilsyn.

Saken ble avslørt i TV-programmet Uppdrag granskning på SVT. I programmet het det at minst 40 milliarder svenske kroner hadde blitt sluset mellom 50 mistenkte kontoer. Men det er også antydet at beløpet kan ha vært betydelig større.

I en rapport til Swedbank fra den norske advokaten Erling Grimstad påpekes det at utenlandske høyrisikokunder i 2016 omsatte rundt 200 milliarder svenske kroner.

I november i fjor ble det også kjent at Swedbank etterforskes i USA for medvirkning til brudd på amerikanske sanksjonsregler.