Norges Bank kutter renten på nytt

Nytt grep fra Norges Bank i krisetiden. 

SETTER NED RENTEN: Øystein Olsen, sentralbanksjef. Foto: NTB Scanpix

Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent. Det ble besluttet på et ekstraordinært møte torsdag. Det er rekordlavt i Norge.

Sist uke satte Norges Bank ned renten med 0,50 prosentenheter til 1 prosent. Siden den gang har situasjonen i norsk økonomi forverret seg. Sentralbanken varsler at de vil vurdere nye tiltak fortløpende, og utelukker ikke å kutte renten ytterligere.

«Vi venter at Norges Bank vil kutte renten til null i løpet av de neste ukene», sier Dane Cekov, økonom i Nordea Markets.

Uro

Coronaviruset og tiltakene mot viruset gjør at en rekke bransjer og selskap må stoppe aktiviteten. Flere meglerhus har ventet på dette rentekuttet den siste tiden. De siste dagene har kronekursen blitt svekket betydelig mot valutaer som amerikansk dollar, britisk pund og euro.

«Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig», skriver sentralbanken.

Raskere aktivitet

Norges Bank mener landet er rustet til å møte denne krisetiden på grunn av gode velferdsordninger og solide banker. 

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere», skriver Norges Bank.

Neste planlagte rentemøte i Norges Bank er 6. mai.

Venter at bankene følger opp

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener dette om rentekuttet:

– Den lave styringsrenten vil bidra til økt aktivitet i økonomien og avlaste husholdninger med anstrengt økonomi. Det norske boligmarkedet fungerer relativt godt i krisen selv om aktivitetsnivået har falt, og den historisk lave styringsrenten vil stimulere aktiviteten og styrke boligmarkedet i en krevende tid.

Han legger til at han regner med at utlånsrentene også vil bli satt ned fra bankene.