Nettbank kutter utbyttet med 30 prosent

BN Bank ser svært alvorlig på de samfunnsmessige konsekvensene og uroen Covid-19 har medført, og har følgelig besluttet å redusere utbyttet med 30 prosent.

PÅVIRKES AV CORONA: BN Bank nedjusterer utbyttet med 30 prosent til 105 millioner kroner som følge av økonomisk usikkerhet skapt av coronavirus.  Foto: Ole Martin Wold

I Finanstilsynets brev til styrer i banker og holdingforetak i bankdominerte konsert, ble styrene bedt om å foreta en ekstra vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med krisen rundt COVID-19 i sentrum. 

I den anledning ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i BN Bank på søndag for å vurdere hvordan overskuddet fra 2019 skal disponeres. Nettbanken hadde en kjernekapitaldekning på 21,2 prosent ved utgangen av 2019, og styret er ved den oppfattelse at banken er i en solid økonomisk situasjon med god likviditet. 

Kutter en tredjedel av utbyttet

Styret valgte søndag å kutte utbyttet med 30 prosent som følge av den økonomiske uroen COVID-19 har medført. Utbyttet endres dermed fra tidligere 150 millioner kroner til 105 millioner kroner.