Handelsbanken utsetter utbytte

Handelsbanken opplyser om at Carl Cedershiöld som ny finansdirektør. Han skal starte 1. april. 

Bankens styre offentliggjør at de foreslår å vente med en beslutning angående utbytte til etter sommeren.