Sparebanken Sør utsetter utbytte

ILLUSTRASJONSBILDE: Av mynter og sedler. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Styret i Sparebanken Sør foreslår å utsette utbyttet for 2019, går det frem av en børsmelding.

«Med bakgrunn i signaler fra Finansdepartementet og Finanstilsynet om restriksjoner på utdeling av utbytte foreslår styret overfor forstanderskapet som har møte 26.03.2020, at det på nåværende tidspunkt ikke utbetales utbytte for 2019».

Styret i Sparebanken Sør foreslår å bruke overskuddet på 904 millioner kroner på gavefond, utjevningsfond, grunnfondskapital og renter.