SR-Bank tar nedskrivninger på 560 millioner kroner

Konsernsjef Arne Austreid. Foto: Iván Kverme
Bank

SpareBank 1 SR-Bank børsmelder at det venter å ta netto nedskrivninger på utlån på rundt 560 millioner kroner i første kvartal. Hele kvartalsrapporten kommer 7. mai.

– Høyere nedskrivinger er et resultat av endrede markedsforhold for offshore relaterte virksomheter der det også har vært behov for en større nedskriving for ett enkelt engasjement. På bakgrunn av covid-19-situasjonen og usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen, har det også vært behov for å øke IFRS 9-avsetningene, opplyser SpareBank 1 SR-Bank.

Banken gir også opp lønnsomhetsmålet om avkastning på egenkapitalen etter skatt i år på 12 prosent. Nå venter banken at avkastningen på egenkapitalen vil være mellom 3-4 prosent på grunn av epidemien og dens ringvirkninger på økonomien.

sr-bank
sparebank 1 sr-bank