Finansdepartementet utsetter endringer i lånegarantiordningen

Setter endringer for bankenes rammebetingelser på vent til etter 6. mai. 

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner.  Foto: Ole Berg-Rusten
Bank

Finansdepartementet sendte onsdag ut en melding der det har bestemt en forskrift som sier at bankene kan bruke opptil 90 prosent av den tildelte rammen i lånegarantiordningen fram til 6. mai, melder TDN Direkt. 

Fra før har bankene kunne bruke 70 prosent av rammen. 

Departementet opplyser også om at det har utsatt omfordelingen av rammene til bankene, med tanke på lånegarantiordningen for bedriftslån, til etter 6. mai. 

Grunnen til dette er fordi det har tatt tid å avklare viktige forhold ved bruken av ordningen. 

finansdepartementet