Bekymret for krisens varighet

Handelsbanken lever tilsynelatende godt med økte utlånstap. 

IKKE BARE KRISE: Konsernsjef Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge fremhever enkelte vinnere.  Foto: Iván Kverme
Bank

Banktapene ruller inn over landet og Handelsbanken må ta større tapsavsetning enn det den gjorde i 2019. Likevel er banken med nøkternhet fortsatt optimister:

– Vi tror fortsatt ikke at personkundene vil gi oss problemer, og vi er ikke redd for tap i den delen av porteføljen. Det til tross for at vi får en arbeidsledighet som vi ikke har sett før i moderne tid, sier Handelsbankens adm. direktør i Norge, Dag Tjernsmo.

Banken passerer nå 270 milliarder kroner i utlån i Norge, hvorav 100 milliarder kroner er lånt ut til personkundene. Når banken må ta 68 millioner kroner i tapsavsetninger i Norge, skyldes det deres største kundegruppe – bedriftene:

– Totalt sett leverer Handelsbanken, både i Norge og på konsernnivå, et resultat som står seg godt. Vi har større tapsavsetninger, men bekymringen handler mer om at denne krisen kan vare utover høsten, sier Tjernsmo om bankens kvartalsrapport.

Samtidig som Handelsbanken la frem sine resultater onsdag morgen, sendte SpareBank 1 SR-Bank ut et resultatvarsel med økte tap på en halv milliard kroner i kvartalet.

En skulle vært kjøpmann

Handelsbanken rapporterer på konsernnivå samlet 538 millioner svenske kroner i tap, hvorav 440 millioner er coronarelaterte avskrivninger som følge av IFRS9. Ifølge Tjernsmo er de totale tapene omkring én milliard svenske kroner bedre enn analytikerne hadde ventet.

Tjernsmo uttalte seg ved to anledninger i Finansavisen ved påsketider, og uttalte da blant annet at han ikke frykter at næringseiendomskundene vil gi banken store tap. 

Basert på historiske banktap i Norge, har Finanstilsynets store skrekk blitt at denne kundegruppen skal få et illebefinnende.

– Vi har ikke sett nye hendelser siden påske som øker våre bekymringer. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til krisens varighet, som er det vanskeligste. Vi for vår del treffes ikke direkte av oljeprisfallet, sier Tjernsmo.

Ifølge ham er det foreløpig kun avsetninger til fremtidige tap i henhold til IFRS9, tidligere kalt gruppevise avsetninger, å snakke om i første kvartal. Eventuelle individuelle tap vil komme i de påfølgende kvartalene, mener han på generell basis.

– Men det finnes også vinnere i denne krisen, som dagligvaresektoren og forhandlere av bobiler og båter, sier Tjernsmo.

Presset på marginer

Tjernsmo peker på to vesentlige forhold som forklarer hvorfor personkundene ikke vil bidra til tap:

– I Norge, og til en viss grad i våre naboland, har vi sosiale ordninger som tar hånd om arbeidstagere som mister jobben. Selv med bortfall av lønn, vil de kunne betjene sine lån i en periode med lavere inntekter i husstanden. Dessuten vil rentefallet medføre at lånene blir billigere.

– Og så lenge boligprisene da ikke kollapser, noe vi ikke tror de kommer til å gjøre, vil bankene klare seg greit når det gjelder personkunders mislighold av lån.

Handelsbanken økte sin rentenetto med 6,4 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig volumøkninger, samt at den norske filialen nå betaler en lavere finansskatt enn tidligere på vegne av det svenske morselskapet. 

Handelsbanken melder samtidig om et norsk marginpress i første kvartal, som tiltar denne våren.

– Innlånskostnadene tok seg betraktelig opp i januar, og vi ser at boliglånsmarginene har falt litt måned for måned. I tillegg har vi gjennom avtalen med Juristforbundet fått mange nye kunder som kommer inn på svært gunstige vilkår, om jeg får lov til å si det selv, sier Tjernsmo, og fortsetter:

– Samtidig som marginene innen bedriftslån har holdt seg noenlunde, venter vi et økt marginfall innen boliglån utover våren. Nå får kundene nye boligrentekutt, samtidig som bankenes innlånskostnader ikke har falt tilsvarende.

Handelsbanken Norge

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Rentenetto952895
Sum inntekter1.0961.024
Resultat før utlånstap670636
Resultat før skatt616640

Handelsbanken

(Mill. SEK)1. kv./201. kv./19
Rentenetto8.2307.934
Sum inntekter11.17810.791
Resultat før utlånstap5.6726.388
Resultat før skatt5.1426.110
dag tjernsmo
handelsbanken