– Kjøp alt sammen

Man skal ikke trenge kikkert for å finne kjøpsmuligheter i norske finansaksjer. Det holder å se minst seks måneder frem, ifølge analytikere.

LITT SVENSK, SÅ NORSK: Analytiker Jan Erik Gjerland anbefaler torpederte finansaksjer. Her i samtale med Stian Helgøy, investorkontakt i SpareBank 1 SR-Bank.  Foto: Iván Kverme
Bank

Bankene og forsikringsselskapene har falt nok på børsen, mener markedet. Onsdag morgen meldte SpareBank 1 SR-Bank at banken må skrive av 536 millioner kroner i sin utlånsportefølje på grunn av dystre utsikter i oljenæringen. Likevel steg SR-aksjen onsdag mer enn 5 prosent.

Sent torsdag kveld sendte Storebrand ut en børsmelding som blant annet inneholder varsel om at det blir et negativt driftsresultat i forsikringsproduktområdet på 246 millioner kroner. Likevel, etter kun en halvtimes kursfall, steg Storebrand-aksjen fredag. Og endte tilslutt opp 0,9 prosent.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier mener det er åpenbare kjøpsmuligheter blant finansaksjene på Oslo Børs, som SR-Bank, Storebrand og den største: DNB.

– På kort sikt, det vil si de neste tre til fire månedene, anbefaler vi de svenske bankene. Men, har man litt lengre briller, som vil si mer enn seks måneder, sier vi: Kjøp alt sammen!

Bankene må ta mer tap selv

Gjerland forsvarer sin svenske forkjærlighet med at de svenske bankenes aksjer trolig får en rekyl raskere enn de norske, men:

– Det har alltid vært smart å kjøpe DNB-aksjen når banken på børs prises under de bokførte verdiene, og så å selge igjen når aksjens P/B er 1,3.

Gjerland opererer med en hold-anbefaling på DNB- og SR-aksjen, da ABG Sundal Collier baserer sine investeringsråd for en periode på seks måneder.

– Det taler litt mot de norske bankene at årets beste kvartal for rentenettoen trolig blir første kvartal, som tradisjonelt er det svakeste kvartalet. Dessuten ligger det jo noen oljetap å lurer. Likevel mener vi at DNB og SR-Bank er gode langsiktige kjøp for de neste årene, sier Gjerland.

Når det gjelder Storebrand har Gjerland allerede nå kjøpsanbefaling. 

Han bemerket at regnskapsreglene IFRS9, som ble gjeldende fra i fjor, fører til at bankene selv tar av egenkapitalen for å legge av til tapsbuffere. Tidligere måtte investorene i større grad prise inn de forventede tapene.

– SR-Bank har nå eksempelvis skrevet av 15 prosent av sin oljerelaterte portefølje, dersom vi for enkelhets skyld antar at hele avskrivningen som ble meldt på onsdag er olje- og offshorerelatert. Banken er nå priset så lavt at P/B bare er 0,65, sier Gjerland, og legger til:

– Og ettersom det ikke er noen frykt for at bankene skal trykke nye aksjer, vil ikke kursene falle mer, sier Gjerland.

Rabatt: 44 mrd.

– Jeg mener bankaksjene har falt for mye, og er derfor veldig positiv til både DNB, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN. Ser man på prisingen av spesielt DNB og SR-Bank er det priset inn voldsomt høye utlånstap, sier Arctic Securities-analytiker Joakim Svingen, og utfyller:

– DNB prises til en P/B rett over 0,7, som impliserer en rabatt på bokførte verdier på 44 milliarder kroner. Selv om banken får noe press på rentenettoen, og noen er skuffet over forsinket eller null i utbytte, er det usikkerheten rundt utlånstapene som har presset aksjekursen mest ned. Nå er det priset inn at DNB vil få utlånstap på mellom 10 og 15 milliarder kroner i år, og vi tror det er for mye.

44 MILLIARDER: Så stor mener analytiker Joakim Svingen at rabatten i DNB-aksjen er. Foto: Iván Kverme

Svingen legger til:

– Vi registrerer at spriket i estimatene er større enn noen gang og det illustrerer usikkerheten i markedet.

Bankanalytikeren tror selv at DNBs tap i år vil ende på syv milliarder kroner, men innrømmer at han er ydmyk for at han kan ta feil i disse coronatider.

– Jeg er mye mer usikker på effektene av pandemien og følgeeffektene av den, enn av lav oljepris og restruktureringer. Sistnevnte er risikoer bankene er godt kjent med og har planlagt lenge, selv om de seneste endringene i oljemarkedet har vært ekstreme.

– SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN er de to sparebankene som har størst eksponering mot offshoresektoren. I det korte bilde kan det være litt motvind hvis tapene blir høyere enn forventet, men i det lange løp er dette et bra tidspunkt å kjøpe disse aksjene på.