DNB venter 668 millioner dårligere resultat

Høster likevel kjøps-anbefalinger hos analytikerne.

NED: DNB spås ned av analytikerne, men høster kjøps-anebefalinger. Her ved kosnernsjef Kjerstin Braathen. Foto: Iván Kverme
Bank

DNB legger frem sin første kvartalsrapport for året førstkommende torsdag, 30. april. I forkant har InFront og TDN Direkt hentet inn estimater fra 19 analytikere. 

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 8.645 millioner kroner for første kvartal 2020, sammenlignet med et resultat før skatt på 8.998 millioner kroner i samme periode året før. Intervallet er mellom 5 mrd og 12,1 mrd kroner.

Nettoresultatet ventes til 6.671 millioner mot 7.339 i fjor. Det er 668 millioner dårligere enn fjoråret.

Positive analytikere

Av de 15 analytikere som oppgir anbefaling, har syv kjøps- eller «overweight»-anbefaling på DNB-aksjen, mens syv har hold-anbefaling, og én anbefaler salg.

Gjennomsnittlig kursmål er på 132 kroner, varierende mellom 100 og 165 kroner.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 2.834 millioner kroner i perioden, eller i intervallet fra 788 mill. til 5.000 mill. kroner.

Ved utgangen av kvartalet venter analytikerne at DNB vil rapportere en ren kjernekapitaldekning på 18,1 prosent, eller i intervallet mellom 17,9 og 20,3 prosent.

dnb
resultatvarsel