Norges Bank vil selge mer valuta i juli

Ønsker å selge 200 millioner mer hver dag enn i juni.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank vil selge mer valuta i juli. Her sammen med kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes.  Foto: Are Haram
Bank

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 2.500 millioner kroner hver dag i juli.

Det opplyser Norges Bank i en pressemelding tirsdag.

– Overføringen til Statens pensjonsfond utland (SPU) var større enn ventet i 2019. Derfor er samlet salg av valuta i 2020 redusert med om lag 20 milliarder kroner, heter det.

Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens Direkte Økonomiske Engasjement i oljeindustrien (SDØE).

Dersom netto kontantstrøm overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til SPU. Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.

Dersom netto kontantstrøm ikke skulle være stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet, overføres det valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet, sammen med valutainntektene fra SDØE.

Til sammenligning var de daglige salgene av valuta på vegne av staten tilsvarende 2.300 millioner kroner i juni, og 2.100 millioner kroner daglig i mai. 

norges bank
valuta
øystein olsen
Nyheter
Børs
Bank