Myndighetene gir DNB lønnsrefs

Nærings - og fiskeridepartementet maner til moderasjon. 

HØYT LØNNET: Konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen.  Foto: Iván Kverme
Bank

Av referatet fra tirsdagens generalforsamling i DNB fremgår det at storbanken har fått en irettesettelse fra Nærings - og fiskeridepartementet for lønnsnivået til konsernsjef Kjerstin Braathen.  E24 omtalte saken først. 

Da Braathen overtok som adm. direktør fra 1. september i fjor fikk hun en fastlønn på på 7,67 millioner kroner. I tillegg får Braathen i stillingen som konsernsjef et fastlønnstillegg som utgjør 30 prosent. Til sammenligning mottok Rune Bjerke en total godtgjørelse på 8,69 millioner kroner i fjor, inkludert fastlønnen på 6,07 millioner kroner.

Økningen i fastlønnen begrunnet styret med at Braathen pensjonskostnader var lavere enn Bjerkes, og at Braathen skal lønnes på samme nivå som sin forgjenger. Dette argumentet er reagerer Nærings - og fiskeridepartementet på. 

Konkurransedyktig, ikke ledende

«Ettersom tidligere konsernsjef hadde en betydelig høyere pensjonskostnad, har dette medført en vesentlig økning i fastlønnen for ny konsernsjef i forhold til tidligere konsernsjefs. NFD understreker derfor statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon,» skriver departementet i en orientering til DNB som ble opplest under generalforsamlingen. 

Departementet skrev også at det var viktig å tiltrekke seg og beholde gode ledere, men at lederlønningene i staten kun skal være konkurransedyktige, ikke lønnsledende. Staten sitter på om lag 34 prosent av askjene i DNB. 

dnb
kjerstin braathen
rune bjerke
Nyheter
Børs
Bank