Svakere tall fra Handelsbanken i andre kvartal

Handelsbanken opplevde både nedgang i inntekter og overskudd i andre kvartal.

KVARTALSTALL: Konsernsjef Carina Akerstrom i Handelsbanken. Foto: Janerik Henriksson
Bank

Handelsbanken fikk et driftsresultat på 5.054 millioner svenske kroner i andre kvartal 2020, en nedgang fra 5.350 millioner i andre kvartal 2019.

Netto renteinntekter endte på 7.622 millioner svenske kroner, ned fra 8.064 millioner i samme periode foregående år.

Selskapet opplevde en nedgang i resultat før utlånstap fra 11.284 millioner i andre kvartal 2019, til 10.625 millioner i andre kvartal 2020. 

Resultat før skatt kom inn på 5.151 millioner svenske kroner, ned fra 5.780 millioner i 2019.

Resultat etter skatt kom inn på 3.959 millioner svenske kroner, tilsvarende 2 svenske kroner pr. aksje. Til sammenligning endte resultat etter skatt på 4.217 millioner svenske kroner i samme periode i 2019, tilsvarende 2,17 svenske kroner pr. aksje. 

Handelsbanken

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto7.6228.064
Sum inntekter10.62511.284
Resultat før utlånstap5.1515.780
Resultat før skatt5.0545.350

Handelsbanken

  • Svensk bank- og finanskonsern.
  • Har en forvaltningskapital på over 3.200 milliarder svenske kroner hvorav brutto utlån utgjør 2.300 milliarder.
  • Konsernsjef Carina Åkerström tok over etter Anders Bouvin våren 2019. 
  • Adm. dir. for den norske filialen Handelsbanken er Dag Tjernsmo. 
  • Største aksjonærer er Industrivärden og The Oktogonen Foundation.

Se halvårsrapporten her.

handelsbanken
2. kvartal
kvartalstall
Nyheter
Børs
Bank