Økning i boliglån og rekordhøy sparevekst

Men banken er preget av viruskrisen.

LEGGER FREM TALL: Adm. dir. Øyvind Thomassen i Sbanken. Foto: Iván Kverme
Bank

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Sbanken leverte en utlånsvekst til bolig på 2,1 prosent i 2. kvartal samtidig som spareraten økte til 17,1 milliarder kroner, melder selskapet i kvartalsrapporten onsdag. 

De operasjonelle kostnadene endte på 170 millioner kroner, 5 millioner kroner lavere enn forventet. Rentemarginen endte på 1,51 prosent, sammenlignet med 1,57 prosent i fjor.

– I dette kvartalet har banken opprettholdt et sterkt moment innen boliglån og økt markedsandelen innen fondssparing. Kvartalsresultatet er imidlertid påvirket av utbruddet av coronavirus. Netto renteinntekter ble negativt påvirket av implementeringen av rentekutt, mens lavere reiseaktivitet blant kunder medfører reduserte inntekter fra kortbruk. Bankens kostnadsnivå utvikler seg i riktig retning og vi begynner å se effekt av kostnadsprogrammet vårt, inklusiv den pågående reduksjonen i bemanningen, sier Øyvind Thomassen, adm. direktør i Sbanken.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent, 3,4 prosentenheter over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. Finansdepartementet støttet i juli bankens søknad om unntak fra kravet om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på 2 prosent for morbanken i konsernet. Avgjørelsen forbedrer Sbankens kapitalfleksibilitet i tiden fremover.

– Utsiktene til norsk økonomi viser nå klare tegn til forbedring med økt aktivitetsnivå blant bedrifter og fallende arbeidsledighet og i tiden fremover forventer vi at tapene normaliseres på et lavere nivå. Sbanken skal fortsette å ta markedsandeler innen boliglån og fondssparing, i tillegg til å levere markedsledende banktjenester til små og mellomstore bedrifter, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finner du her

Sbanken

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto384359
Totale inntekter429414
Resultat før utlånstap260245
Resultat før skatt211202

Sbanken

  • Norsk bank med hovedkontor i Fyllingsdalen i Bergen. 
  • Konsernsjef er Øyvind Thomassen. 
  • Grunnlagt i april 2000 som den første rene nettbanken i Norge. 
  • Største aksjonær er oppkjøpsfondet Altor Equity Partners.
sbanken
Nyheter
Børs
Bank