Nordic Corporate Bank lønnsom på under ett år

Bankgründer Erling Astrup er oppgitt over norske kapitalregler. Han mener det er på tide og helt opplagt at lik risiko må vektes likt.

NÆR REKORDEN: Nordic Corporate Bank og gründer Erling Astrup er helt på høyden for lønnsomhet blant ferske nisjebanker. Foto: Iván Kverme
Bank

Nordic Corporate Bank (NCB) leverer et positivt kvartalsregnskap etter kun ett års drift. Men som en nisjebank med begrenset utlånsrom må den holde ekstra egenkapital for å møte myndighetenes krav til soliditeten. Dermed vil ikke egenkapitalavkastningen bite ordentlig fra seg med norske kapitalkrav.

NCB må ha nok egenkapital til at den rene kjernekapitaldekningen er på 20,5 prosent. Til sammenligning må DNB ha 15,7 prosent, som hovedsakelig forklares av at DNB har en langt mer diversifisert portefølje.

– Men dekningskravet er det minste av to onder. Mest håpløst er det at lik risiko ikke vektes likt, og der er det på tide at norske myndigheter ser til Storbritannia, sier NCBs gründer Erling Astrup.

Utlendingene vinner

Astrup viser til at NCB må operere med risikovekter på 100 prosent, som gjør at den risikovektede balansen blir like stor som de faktiske utlånene. Dermed må NCB holde 20,50 kroner i egenkapital for hver hundrings banken låner ut.

– Og det er der det faktiske skillet oppstår, da DNB eksempelvis kan vekte det samme utlånet med kun 51 prosent. Det fører til at DNB kun trenger å holde 8 kroner i egenkapital i tilfellet hvor vi må holde over 20 kroner. Banker med interne risikomodeller får dermed en kjempefordel, og verst kommer vi ut i sammenligningen med de utenlandske bankene, som Danske Bank og Handelsbanken. Der kan risikovektene være nede i 20 prosent, sier Astrup.

Lavere egenkapitalandel gjør det lettere å få høy egenkapitalavkastning, men det gjør også at utlånsrenten kan reduseres.

– Dersom myndighetene faktisk ønsker en tilvekst av nye norske banker, må de se på denne skjevheten i regelverket, sier Astrup.

Tjener ikke på SMB-rabatt

Astrup mener en løsning kan være å se til Storbritannia, der banker med standardmodeller får bruke samme risikovekt som banker med interne risikomodeller, såkalte IRB-banker.

– Markedet er mer enn stort nok for oss. Husk at DNB alene har lånt ut 340 milliarder kroner i SMB-segmentet, og at vi gir kun ut lån opp til 85 millioner kroner. Om lånet blir større, må vi syndikere bort deler av det, sier Astrup.

Han mener SMB-rabatten, som vil bedre NCBs risikovekting til 76 prosent for lån under 1,5 millioner euro, ikke vil hjelpe all verdens da det er «milevis fra» de prosentsatsene filialer av utenlandske banker kan operere med.

– Og det er i sammenheng med SMB-rabatten viktig å forstå at storbankenes privilegier øker. Rabatten skal nemlig nøytraliseres med en økning på 1,5 prosentpoeng i systemrisikobuffer. Den biter selvfølgelig fem ganger så hardt for en bank som må vekte sine utlån med 100 prosent sammenlignet med en som kan vekte sine engasjementer med 20 prosent, sier Astrup.

Nøysom belåning

NCBs aksjer er foreløpig ikke registrert på OTC-listen, ei heller har banken planer om en børsnotering med det første, opplyser Astrup. Men banken skal nå knive om en egenkapitalavkastning på nivå med shippingbanken Maritime & Merchant Bank (M&M), som kun låner ut til skipseiere og begrenser lånene til 50 prosent av skipsverdiene.

– Vi skiller oss litt fra M&M ved at vi kun gir lån mot pant på land i Norge, eventuelt med tilleggssikkerhet. Vi tilbyr kun sikrede lån, med en belåningsgrad på opptil 65 prosent, sier Astrup.

M&M og NCB følges av Næringsbanken, som også er relativt fersk og som også oppnådde lønnsomhet på kort tid. Alle tre kan se ut til å ha hentet inspirasjon fra Pareto Bank, hvor sentrale folk i både M&M og NCB har bankerfaring.

I sin fjerde kvartalsrapport, som nylig ble sendt ut til bankens aksjonærer, kan bankens ledelse skryte av et marginalt, men positivt resultat.

– Vi er litt flere mennesker til å betjene hver kunde, og gir hver og én skreddersøm. Vi konkurrerer ikke på pris, men på kvalitet, og kan derfor ta oss bedre betalt. Det er få som tilbyr denne typen skreddersøm, og basert på lånesøknadene alene kunne vi lånt ut 4,5 milliarder kroner siden oppstart for ett år siden, sier Astrup.

I rapporten heter det at banken har passert sin første milliard kroner i utlånsvolum. Veksttakten inn i coronaperioden lå på 150 millioner kroner i måneden, men den er nå redusert til 80–90 millioner kroner.

Nordic Corporate Bank

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto14,60,2
Sum inntekter15,00,3
Resultat før utlånstap3,8-19,4
Resultat før skatt4,0-19,1
Nordic Corporate Bank
erling astrup
Nyheter
Bank