Sparebanken Vest henter 600 millioner kroner i obligasjonsmarkedet

Lånets løpetid er seks år og SEB var tilrettelegger av lånet.

VURDERER UTSTEDELSE AV ETTERSTILT OBLIGASJONSLÅN: Sparebanken Vest, her ved konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Sparebanken Vest har i dag utstedt et FRN senior etterstilt obligasjonslån på 600 millioner, det gjengir TDN Direkt fra en melding tirsdag.

Videre opplyses det at lånet har en løpetid på seks år med innløsningsrett for utsteder etter fem år. SEB var tilrettelegger av lånet.

obligasjonslån
seb
sparebanken vest
Nyheter
Børs
Bank