SpareBank 1 Østlandet hadde utlånstap på 130 millioner kroner

Slik gikk det med SpareBank 1 Østlandet i andre kvartal. 

GODT RESULTAT: Det sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg, til tross for store utlånstap Foto: Iván Kverme
Bank

Sparebanken 1 Østlandet fikk et resultat etter skatt på 438 millioner kroner for andre kvartal, ned fra 471 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. 

- Dette er et godt resultat tatt i betraktning den krevende perioden vi fortsatt er inne i, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Netto renteinntekter for perioden beløp seg til 498 millioner kroner, ned fra 520 millioner for samme periode i fjor. Inntektene endte på sin side på 1.112 millioner kroner, opp fra 1.082 millioner kroner. 

Dette medførte at resultat før utlånstap gikk opp fra 593 millioner kroner for andre kvartal i fjor, til 665 millioner kroner for dette kvartalet. 

Store økninger i utlånstap gjør derimot at resultat før skatt går noe ned fra 585 millioner kroner for andre kvartal i fjor til 535 millioner kroner i år. 

Banken har lysere fremtidsutsikter enn tidligere, og peker på historisk rask retur i finansmarkedene som en av årsakene til dette. Det skapes derfor en forventning om at krisen vil bli mindre gjennomgripende enn antatt ved utgangen av forrige kvartal, men Heiberg legger likevel til at det fortsatt råder usikkerhet for fremtiden.

Usikkerheten anses i både internasjonal, norsk og regional økonomi som betydelig framover. Banken har derfor fortsatt et sterkt fokus på å dempe midlertidige effekter av krisen for våre kunder, hevder Heiberg.

SpareBanken 1 Østlandet

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto498520
Sum inntekter1.1121.082
Resultat før utlånstap665593
Resultat før skatt535585
richard heiberg
2. kvartal
Nyheter
Børs
Bank