Lånekundene strømmer til Østlandet

SpareBank 1 Østlandet stjeler kunder fra konkurrentene. Til tross for coronakrisen, var utlånsveksten i andre kvartal på 2,7 prosent.

DOBBELT SÅ RASK: Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet hadde dobbelt så stor utlånsvekst i andre kvartal som den generelle kredittveksten i Norge. Foto: Iván Kverme
Bank

SpareBank 1 Østlandet sparket onsdag i gang resultatsesongen for de store sparebankene. Ikke overraskende var resultatet før skatt 50 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor, blant annet som følge av et kraftig oppsving i tapsavsetningene.

 – Gitt coronasituasjonen synes jeg likevel vi leverer et veldig godt resultat, sier konsernsjef Richard Heiberg til Finansavisen.

Banksjefen er spesielt godt fornøyd med at veksten fortsetter, selv om store deler av samfunnet var stengt ned ved inngangen til kvartalet og at makroøkonomi opplever kraftig motvind.

I andre kvartal isolert var bankens utlånsvekst på 2,7 prosent, noe som gir en annualisert vekst på godt over 10 prosent.

– Vi har vi hatt en formidabel volum- og kundevekst, både på utlån og innskudd. Sammenlignet med kredittveksten i samfunnet er vår vekst dobbelt så høy. Det betyr at vi styrker vår markedsposisjon ytterligere, sier Heiberg.

Pengene renner inn

– Da støvet la seg etter nedstengningen og samfunnet åpnet seg igjen, viste det seg at folk var veldig interessert i å kjøpe både nye boliger og hytter. Utover våren og sommeren er dessuten boligmarkedet bare blitt hetere og hetere, bruker Heiberg som forklaring på østlendingenes låneiver.

Han er heller ikke bekymret over at den sterke utlånsveksten, kombinert med usikre tider, skal skape ubalanser og store tap på litt lengre sikt.

– Denne veksten kan vi absolutt leve med. Vår strategi er å vokse mer enn markedet og dermed ta markedandeler, sier han.

Bankens kunder hadde ikke bare sterk appetitt etter å låne penger til rekordlave renter denne våren. Innskuddsveksten på 7 prosent var også ekstra stor, ifølge banksjefen.

– Veksten er delvis drevet av utbetaling av ferie- og skattepenger. Samtidig har nok mange feriert litt billigere i Norge enn hva som har vært tilfellet i tidligere år, sier han.

Store avsetninger

Etter noen år med svært lave tap, økte tapslinjen i regnskapet fra 8 millioner kroner i andre kvartal i fjor til nå 130 millioner. For første halvår summerer tapene seg til 282 millioner.

Til tross for den sterke tapsveksten, minnet finansdirektør Geir-Egil Bolstad på kvartalspresentasjonen om at tapsnivåene nå bare er litt over nivåene for tre–fire år siden.

– Det er også verdt å merke seg at av de bokførte tapene på 282 millioner kroner er bare 28 millioner, eller 10 prosent, konstaterte tap. Mesteparten er foreløpig ikke reelle tap, sier Heiberg.

Bankledelsen ser heller ingen systematikk i tapsavsetningene, hverken når det gjelder region eller bransje. Heiberg spår dessuten at tapsavsetningene i andre halvår blir en god del lavere enn i starten av året.

Sparebanken oppnådde i kvartalet en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent. Det er litt over bankens nye mål på 11 prosent. Egenkapitalavkastningen i første halvår er imidlertid på 9,1 prosent.

Kursen til SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis var onsdag ettermiddag opp 0,2 prosent til 88,50 kroner. Hittil i år er kursen ned 4,3 prosent.

SpareBank 1 Østlandet

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto498520
Sum inntekter1.1121.082
Resultat før utlånstap665593
Resultat før skatt535585
coronakrise
sparebank 1 østlandet
richard heiberg
Nyheter
Børs
Bank