SpareBank 1 BV økte overskuddet

SpareBank 1 BVs samlede inntekter og resultat steg i andre kvartal, tross økte tapsavsetninger.

LEGGER FREM TALL: Rune Fjeldstad, Adm. dir i Sparebank1 Buskerud Vestfold. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Banken hadde renteinntekter på 152 millioner kroner i andre kvartal, identisk med samme periode i fjor. Totale inntekter økte fra 308 til 341 millioner kroner.

Resultat før utlånstap steg fra 166 til 201 millioner kroner. SpareBank 1 BV gjorde nedskrivninger på 17 millioner kroner i kvartalet, mot minus 2 millioner kroner i fjor. Til sammenligning tok banken tap på 27 millioner kroner i årets første kvartal.

Av kvartalsrapporten går det frem at banken ikke er eksponert mot de mest utsatte sektorene:

«Selv om utviklingen i mai og juni har vært positiv for norsk økonomi, er det fortsatt risiko for økt smittespredning som vil kunne gi ny økonomisk tilbakegang. Banken har dog lav andel av låntakere i spesielt utsatte bransjer».

Resultat før skatt økte fra 168 til 185 millioner kroner. For årets seks første måneder er resultat før skatt på 300 millioner kroner, en nedgang fra 373 millioner kroner samme tid i 2019.

Egenkapitalavkastningen var på 9,8 prosent mot bankens mål om 10 prosent. Etter første halvår i fjor var den på 13,6 prosent. SpareBank 1 BV advarer om at det vil bli krevende å nå målet om egenkapitalavkastning på 10 prosent grunnet usikkerhet i markedsutsiktene.

SBVG-aksjen er ned 7,8 prosent til 36,50 kroner så langt i år, før åpningstid på Oslo Børs onsdag.

SpareBank 1 BV, 2. kvartal

(Mill. kr)2.kv 202.kv 19
Rentenetto152152
Sum inntekter341308
Resultat før utlånstap201166
Resultat før skatt185168

Sparebank 1 BV etter 6 måneder

(Mill. kr)2019
Rentenetto331297
Sum inntekter637663
Resultat før utlånstap344377
Resultat før skatt300373

Sparebank 1 BV

  • Sparebank med hovedkontor i Tønsberg, og adm. direktør er Rune Fjeldstad. 
  • Fikk nåværende selskapsform etter at SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fusjonertes inn januar 2017. 
  • Har en forvaltningskapital på drøyt 39 milliarder kroner. 
  • Største egenkapitalbeviseiere er SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg.
sparebank 1 bv
Nyheter
Børs
Bank