Sparebank 1 Nord-Norge leverte et solid resultat

Lav eksponering mot oljerelatert virksomhet styrket resultat under ellers vanskelige omstendigheter.

ANDRE KVARTAL: Solide tall for Sparebank 1 Nord-Norge, her ved konsernsjef Liv B. Ulriksen. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Sparebank 1 Nord-Norge oppnådde netto renteinntekter på 515 millioner kroner for andre kvartal, en marginal oppgang fra 506 millioner for tilsvarende kvartal i fjor. Totale inntekter ble 1.061 millioner kroner, ned fra 1.066 millioner kroner fra fjorårets andre kvartal.

Sparebanken leverte et resultat før utlånstap på lik linje med andre kvartal i fjor, marginalt ned fra 677 millioner kroner til 669 millioner kroner. 

Bunnlinjen viste derimot en noe større nedgang, etter å ha redusert resultat før skatt til 587 millioner kroner fra tidligere 662 millioner kroner. Nedgangen til tross, sparebanken leverte et stabilt resultat gitt de utfordrende forutsetningene som lå til stede. 

Selskapet viser i rapporten til at nordnorsk økonomi er mindre svekket enn resten av landets, som følge av den pågående coronakrisen, hvilket bidrar til et solid resultat. Sparebanken har i tillegg vært lite eksponert mot oljerelatert virksomhet, og den har følgelig blitt lite påvirket av utfordrende tider i sektoren.

Sparebank 1 Nord-Norge

(Mill. kr.)2. kv./202. kv./19
Rentenetto515506
Sum inntekter1.0611.066
Resultat før utlånstap669677
Resultat før skatt587662
sparebank 1 nord-norge
2. kvartal
Nyheter
Børs
Bank