Høyere sparing for nord-norske bankkunder

I løpet av våren og sommeren økte sparingen hos både person- og bedriftskunder, melder SpareBank 1 Nord-Norge. Dette til tross for lave innskuddsrenter.

BEDRE I NORD: SpareBank 1 Nord-Norge-topp Liv B. Ulriksen mener næringslivet i nord har klart seg relativt bra gjennom coronakrisen. Her avbildet med tidligere konsernsjef Petter Høiseth.  Foto: Iván Kverme
Bank

– Vi tar forbehold om at dette er et øyeblikksbilde, men vi har sett veldig høy økning i sparingen i dette kvartalet. Sammenlignet med fjoråret steg innskuddene på personmarkedet med nær 10 prosent, mens vi ser en økning på 22 prosent hos bedriftskundene, sier konsernsjef Liv B. Ulrichsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

For selv om også næringslivet i Nord-Norge har merket coronakrisen, har sparebankens kunder hatt midler til overs å sette inn på konto. Ulrichsen tror personkundene sparer for å sikre seg mot enda dårligere tider, mens mange bedrifter har utsatt investeringsplanene.

– Vi har et robust næringsliv i Nord-Norge, der for eksempel sjømatsektoren er blitt hjulpet av en svekket norsk krone. At sparingen har økt sier noe om at det er god likviditet hos bedriftene, mener banksjefen.

SpareBank 1 Nord-Norge

(Mill. kr)1.halvår/201. halvår/19
Rentenetto1.067979,0
Sum inntekter2.0322.384
Driftsres. før nedskrivninger1.2361.633
Resultat før skatt871,01.424

Lavere ledighet

I likhet med de fleste andre sparebanker og større banker opererer SpareBank 1 Nord-Norge med en innskuddsrente som ikke gir voldsom avkastning. Ifølge nettsiden er renten på sparekonto for tiden 0,15 prosent. Likevel velger altså kundene å plassere pengene slik, fremfor i for eksempel aksjemarkedet.

– Mange er usikre på fremtiden, selv om Nord-Norge har lavere arbeidsledighet enn Norge generelt, mener Ulrichsen.

Hun forteller at arbeidsledigheten i landsdelen ligger omtrent ett prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for hele Norge, som ifølge de seneste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var 4,6 prosent før sommeren.

Lave tap

Men alt er ikke bare fryd og gammen. I løpet av første halvår har SpareBank 1 Nord-Norge satt av 210 millioner kroner i tapsavsetninger. En stor del skyldes at lån gitt til bedrifter innen reiseliv og transport er blitt omklassifisert fra trygge lån til noe mer risikable. Isolert sett utgjør denne endringen tapsavsetninger på 50 millioner kroner.

Likevel trekker Ulrichsen frem at tapene har vært lave i første halvår, tross utfordrende tider.

– Avsetningene består normalt sett av indirekte tap og potensielle fremtidige tap. Hos oss har de indirekte tapene vært på et svært lavt nivå hittil i år, på 20 millioner kroner. Det har vært hovedsakelig fra bedriftsmarkedet, sier hun.

Selv om renteinntektene var høyere i årets første seks, tross rentekutt ut til boliglånskundene, var de totale inntektene svakere enn i første halvår i fjor. Også økte kostnader og tapsavsetningene gjorde at resultatet kom dårligere ut enn i samme periode 2019.

sparebank 1 nord-norge
kvartalstall
Nyheter
Børs
Bank