Svakere fra Sparebanken Møre

SPAREBANKEN MØRE-SJEF: Trond Nydal. Foto: Sparebanken Møre
Bank

Sparebanken Møre satt igjen med et resultat før skatt på 191 millioner kroner, ned fra 232 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt ble på 150 millioner kroner, en reduksjon på 31 millioner, og egenkapitalavkastningen var på 9,2 prosent.

– Vi møtte koronasituasjonen med et godt finansielt fundament, og har hatt fokus på tett oppfølging av kundene våre. Resultatet for 2. kvartal er påvirket av reduksjon i rentenetto og økte tap, men vi har samtidig tatt nye markedsandeler, økt andre inntekter og redusert kostnadene våre, sier Sparebanken Møre-sjef Trond Nydal i en kommentar.

Banken hadde i kvartalet 42 millioner kroner i tap på utlån og garantier, opp fra 6 millioner i andre kvartal 2019. Samlede tapsnedskrivninger har økt fra 375 ved utgangen av 2019 til 446 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.

Sparebanken Møre

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto266320
Sum inntekter390398
Resultat før utlånstap233238
Resultat før skatt191232
sparebanken møre
MORG
Nyheter
Børs
Bank