Instabank på Merkur Market

HEVER PROFILEN: Instabank og adm. direktør Robert Berg. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Instabank ble mandag tatt opp til handel på Merkur Market på Oslo Børs. Instabank er en norsk heldigital bank som ble etablert i 2016, og har kunder i Norge, Sverige og Finland. 

– Gjennom noteringen på Oslo Børs ligger alt nå til rette for at nye og eksisterende aksjonærer kan være med og realisere våre vekstplaner. Vi er nå på en anerkjent markedsplass, og vi får løftet kjennskapet og profilen til banken blant investorer, forretningspartnere, leverandører og kunder, sier Robert Berg, adm. direktør i Instabank.

instabank
merkur market
Nyheter
Børs
Bank