Snuoperasjon for BRAbank

BRAbank kunne vise til overskudd i andre kvartal.

LA FREM TALL: Adm. direktør Hans Ljøen i BRAbank. Foto: BRAbank
Bank

Banken hadde renteinntekter på 77,8 millioner kroner i andre kvartal, et fall på drøyt ti millioner fra samme periode i fjor. Totale inntekter kom inn på 90 millioner, to millioner lavere enn sist år.

Resultat før utlånstap var 40,7 millioner kroner, opp fra 15,2 millioner. BRAbank tok nedskrivninger på 23 millioner. Ifølge banken var det de laveste tapsprosentene på utlån siden 2017. 

Resultat etter skatt ble 13,2 millioner kroner, mot minus 18,9 millioner i fjor.

BRAbank opplyser fredag morgen om at etter fusjonen med Easybank, har selskapet inngått en samarbeidsavtale med IT-selskapet Stacc. 

«Det innebærer at intellektuelle rettigheter til saksbehandlingssystem, nettbank og kredittkortapplikasjoner utviklet av BRAbank ASA vil bli overført til Stacc AS, med den hensikt at Stacc AS skal videreutvikle og kommersialisere disse systemene», heter det i børsmeldingen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Brabank

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto77,888
Sum inntekter9092
Resultat før utlånstap40,715,2
Resultat etter skatt13,2-18,9
brabank
BRA-ME
Nyheter
Børs
Bank