Godt 2. kvartal for KLP

God verdijustert avkastning til tross for lav avkastning i finansmarkedene.

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.  Foto: KLP
Bank

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 3,4 milliarder kroner i første halvår, melder selskapet i en pressemelding mandag. 

De store verdifallene som preget første kvartal ble delvis reversert i andre kvartal. Bokført avkastning ble 1,9 prosent som er høyere enn den verdijusterte avkastningen på minus 0,5 prosent. Det er bruk av buffere bygget opp i gode tider som sikrer et stabilt positivt bokført resultat.

– Verdens finansmarkeder er fortsatt krevende, men vi har gjennom flere år bygget opp bufferkapital for å være rustet til å møte slik markedsuro. Til tross for lav avkastning i finansmarkedene er KLP fortsatt meget solid, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Nøkkeltall:

  • Verdijustert kapitalavkastning: minus 0,5 prosent 
  • Bokført kapitalavkastning: 1,9 prosent
  • Premieinntekter (uten tilflyttede reserver): 14,3 milliarder kroner 
  • Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver): 10,2 milliarder kroner
  • Forvaltningskapital KLP Konsern: 786 milliarder kroner
klp
Nyheter
Børs
Bank