Nordea følger anbefalingen fra den europeiske sentralbanken og utsetter utbyttebeslutning

Selskapet er forberedt på å betale utbytte etter 1. januar. 

UTSETTER UTBYTTEBESLUTNING: Nordea følger den europeiske sentralbankens anbefaling. Foto: NTB Scanpix
Bank

Nordea utsetter beslutning om utbytte for regnskapsåret 2019 til 1. januar 2021. Det opplyser selskapet i en børsmelding. 

Den 27. juni forlenget den europeiske sentralbanken sin anbefaling om å ikke betale utbytte til 1. januar 2021, og det er denne anbefalingen Nordea nå velger å følge, heter det i meldingen. 

Videre i meldingen opplyses det at Nordea er forberedt på å utbetale utbytte etter 1. januar og vill vurdere situasjonen for fjerde kvartal i lys av videre oppfordringer fra den europeiske sentralbanken. 

nordea
Nyheter
Børs
Bank