Sammenslåing mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest vedtatt

Illustrajonsbilde av en SpareBank 1-app. Foto: NTB
Bank

I august ble det kjent at Surnadal Sparebank  og SpareBank 1 Nordvest SNOR hadde inngått en intensjonsavtale om sammenslåing. Styrene i bankene har vedtatt dette i dag. Målet er å skape en mer kraftfull og attraktiv sparebank. 

Det nye navnet på banken blir SpareBank 1 Nordmøre, og vil gå under SpareBank 1-alliansen. Selskapet vil få rundt 150 ansatte i morbanken, og 200 ansatte i konsernet. 

Runar Wiik er forespeilet rollen som styreleder i den nye banken. Han er pr. nå styreleder i SpareBank 1 Nordvest. 

– Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for våre kunder, er å skape større konkurransekraft, sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra i samfunns- og næringsutvikling i våre lokalsamfunn. Dette vil gi oss enda bedre forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter sier Allan Troelsen, administrerende banksjef i Surnadal Sparebank.

Surnadal Sparebank
sparebank 1 nordvest
SNOR
Nyheter
Børs
Bank