Tullerusk tapsføring i Nordea

Nordea Norge nøyer seg ikke med overraskende lave utlånstap i første halvår. Nå går banken enda lenger, og tilbakefører noen av dette.

PYNTER TALLENE: Med en tilbakeføring i den norske filialen blir Nordeas konserntall enda litt bedre. Her representert ved Snorre Storset. Foto: Siv Dolmen
Bank

Dagen etter at DNB overrasket med svært lave tap i sine kvartalsregnskaper, kommer Nordea med noe som er direkte oppsiktigstvekkende: 

Tilbakeføringer av utlånstap i et coronapreget regnskap.

Riktignok er det et nettotall – altså skjuler tilbakeføringen at bankens norske divisjon har hatt noen avsetninger også i tredje kvartal – men totalt sett reverserer banken nå 193 millioner kroner fra sine reserveringer tidligere i år.

– I de to første kvartalsregnskapene hadde vi samlet avsetninger på 2,2 milliarder kroner. Nå i tredje kvartal fikk vi netto litt tilbakeføringer, og vi har da totalt reservert 2 milliarder kroner for fremtidige tap så langt i år, sier Snorre Storset, toppsjef for Nordea Norge.

Relativt sett er Nordeas tapsføring i første og andre kvartal lavere enn både DNB og Danske Bank, som er landets tredje største bank. Nordeas norske filial opplyser nå å ha en samlet portefølje på 673 milliarder kroner, der privatkundene utgjør nær 55 prosent.

Offshore er unntaket

Også SpareBank 1 Nord-Norge meldte om solide resultat med svært lave tap, da bankens regnskaper ble kjent fredag formiddag (se omtale i egen artikkel).

Nordea Norges nedskrivninger så langt i år utgjør 0,29 prosent av porteføljen. Til sammenligning er tilsvarende nøkkeltall hos DNB nesten dobbelt så høyt, på 0,52 prosent. 

Danske Bank rapporterer ikke sine tredjekvartalstall før i november, men hadde pr. juni satt av hele 1,25 prosent for å takle tap i sin portefølje i Norge på 339 milliarder kroner.

– Bankene må nå som følge av IFRS9-modellene ta høyere avsetninger tidligere, og for vår del viser det seg at modellene kom frem til større tap enn det som var naturlig. Nå når makroøkonomien har innhentet seg, kan vi tilbakeføre reserveringene raskere enn modellene hadde forutsett, sier Storset.

Han viser blant annet til at fire av fem personkunder som etter 12. mars ba om avdragsutsettelse nå er i gang igjen med å betale avdrag.

– Vi ser en todelt økonomi i Norge, der mange faktisk nyter godt av gode, sikre jobber og en veldig lav boliglånsrente. Samtidig er det fortsatt usikkerhet innen de oljerelaterte næringene og innen reise- og kulturlivet.

Storsett legger til at noen lån innen offshore fortsatt fordrer avsetninger.

Nordea rapporterer på konsernnivå kun 158 millioner euro i tapsføringer, som kan sammenlignes med 885 millioner euro i tredje kvartal i fjor, og kun 428 millioner så langt i år.

Interessert i nye oppkjøp

Nordea Norge rapporterer fortsatt ikke et konsist utvalgt kvartalstall, men hevder i den ferske pressemeldingen at utlånsveksten er på 17,6 prosent til de små og mellomstore bedriftene siden september i fjor. Veksten har avtatt noe, og i tredje kvartal var den annualiserte årsveksten på 11,6 prosent.

– Vi har kapital nok til å støtte alle kundene som vil ha lån, og vi ser at det er rom for mer vekst. Det norske markedet fremstår som attraktivt i Nordea-konsernet, sier Storset.

Han viser til at Nordea kjøpte Gjensidige Bank for drøyt to år siden, og at det har kommet mer senere.

– Vi planlegger for mer vekst i Norge, både organisk og med strategiske oppkjøp. Etter kjøpet av Gjensidige Bank har vi kjøpt en portefølje av Frende Forsikring, og leasingselskapet SG Finans, sier Storset.

Nordea

(Mill. euro)3. kv./203. kv./19
Rentenetto1.1461.083
Sum inntekter2.1722.085
Resultat før utlånstap1.083-90
Resultat etter skatt837-332
nordea
snorre storset
Nyheter
Børs
Bank