Lavere resultat for Toten Sparebank

Toten Sparebank fikk et lavere resultat i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

SVAKERE RESULTAT: Toten Sparebank leverer et noe svakere resultat sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Her adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.  Foto: Eivind Yggeseth
Bank

For tredje kvartal isolert ble resultat før skatt 60 millioner kroner, mot 63 millioner kroner i samme kvartal 2019. Høyere bokførte tapsavsetninger og redusert rentenetto trekker ned sammenlignet med i fjor, mens lavere driftskostnader bidrar positivt. 

Styrket rentenetto 

Netto renteinntekter var 82 millioner kroner i kvartal mot 84 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Det er imidlertid en økning fra andre kvartal i år, da netto renteinntekter endte på 73 millioner kroner. 

Rentenettoen styrket seg fra 1,62 prosent i andre kvartal til 1,78 prosent i tredje kvartal.

– Som forventet styrket rentenettoen seg i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal. Dette er en følge av at rentenedsettelsene på utlån ble gjennomført med kort varslingsfrist i løpet av første halvår, mens den positive resultateffekten av rentenedsettelsene på innskudd og på konsernets innlån i pengemarkedet først fikk full effekt fra i tredje kvartal, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud. 

Opprettholder tapsavsetning

Sparebanken setter av 8 millioner kroner til tap i tredje kvartal, og grunnet fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidige effekter av coronaviruset har konsernet valgt å opprettholde nivået på de ekstra tapsavsetningene som ble bokført i første halvår. 

«Per dato er det i liten grad identifisert behov for økte tapsavsetninger på enkeltengasjement som følge av effekten av coronaviruset, men andre forhold har medført noe høyere tapsavsetninger på enkeltengasjementer i tredje kvartal enn i tidligere perioder», fremgår det av kvartalsrapporten. 

Hittil i år har Toten Sparebank satt av 28,5 millioner kroner til tap, noe som utgjør 0,18 prosent av samlede utlån. 

Aktiviteten i konsernets markedsområde bidrar til å opprettholde en relativt stabil utlånsvekst, og konsernet er fornøyd med å ha oppnådd en utlånsvekst på nærmere 6 prosent siste 12 måneder kommenterer Rolf E. Delingsrud.

Toten Sparebank

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto8284
Sum inntekter102105
Resultat før utlånstap6464
Resultat før skatt6063
totens sparebank
Nyheter
Børs
Bank