Resultathopp for SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus fikk et bedre resultat i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.

STERKERE KVARTAL: SpareBank 1 Østfold Akershus melder om «stø kurs med god vekst  og egenkapitalavkastning». Her er adm. direktør Arild Bjørn Hansen.  Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Resultat før skatt i tredje kvartal ble 123 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i samme kvartal året før. Sparebanken melder om «stø kurs med god vekst og egenkapitalavkastning».

Netto renteinntekter var 102 millioner kroner, ned fra 110 millioner kroner i samme kvartal året før. Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 87 millioner kroner i perioden mot 71 millioner kroner i samme kvartal året før. 

Opprettholder coronaavsetning

Tap på utlån og garantier utgjorde 2 millioner kroner i kvartalet, mot minus 1 millioner kroner året før.

«Utviklingen i både bedriftsmarkedsporteføljen og privatmarkedsporteføljen er fortsatt god og antall avdragsutsettelser er på vei tilbake til normalen. Vi har allikevel valgt å opprettholde tapsavsetningen fra første kvartal knyttet til corona på 23 millioner kroner som en ledelsesbuffer begrunnet i usikre makroforhold, selv om våre modellberegninger nå tilsier at tapsanslaget er lavere. Avsetningen vil bli vurdert på nytt i fjerde kvartal», fremgår det av rapporten. 

Hittil i år er tapsavsetningene på 32 millioner kroner, noe som utgjør 0,10 prosent av samlede utlån. 

God vekst

Utlånsveksten i privatmarkedet hittil i år var på 5,5 prosent, og veksten siste kvartal var på 2,2 prosent. I bedriftsmarkedet var utlånsveksten hittil i år på 12,2 prosent og veksten i siste kvartal var på 1,5 prosent. 

– Konkurransen er tøff, men vi opplever stor pågang fra kunder både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Vi er konkurransedyktige og vi er tilstede både digitalt og lokalt, sier adm. direktør Arild Bjørn Hansen. 

Bankens mål om en egenkapitalavkastning over 10 prosent blir stående. I tredjekvartal var egenkapitalavkastningen 11,3 prosent. 

SpareBank 1 Østfold Akershus

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto102110
Sum inntekter210188
Resultat før utlånstap125103
Resultat før skatt123104
sparebank 1 østfold akershus
Nyheter
Børs
Bank