Resultatfall for Norwegian Finans Holding

Norwegian Finans Holding leverer svakere i tredje kvartal og andelen misligholdte lån stiger videre til 22,3 prosent. 

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Tine Wollebekk i Norwegian Finans Holding Foto: Iván Kverme
Bank

(Saken skrives)

Norwegian Finans Holding fikk et resultat før skatt på 666 millioner kroner i tredje kvartal mot 682 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Netto renteinntekter i kvartalet var 1.321 millioner kroner ned fra 1.330 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Netto renteinntekter falt med 65 millioner kroner fra andre kvartal. Nedgangen forklares hovedsakelig av lavere renteinntekter fra kredittkort i tredjekvartal og til valutasvigninger mellom kvartalene. 

Netto rentemargin var 8,3 prosent i tredje kvartal mot 9,3 prosent i andre kvartal. Nedgangen forklares hovedsakelig av en høyere andel likvide eiendeler i kvartalet. 

Norwegian Finans Holding har en positiv vekst i avdragslån, men veksten i kredittkort er negativ.  «Den positive veksten i avdragslån skyldes hovedsakelig høyere nysalg og negativ vekst i kredittkort skyldes hovedsakelig lavere forbruk relatert til covid-19», skriver forbrukslånsbanken i rapporten. 

Totalt økte utlån til kunder med 124 millioner kroner sammenlignet mot forrige kvartal. Justert for valuta var veksten negativ med 286 millioner kroner. 

Avsetninger for tap på utlån ble 366 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 414 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Tapene er også lavere sammenlignet mot forrige kvartal da avsetninger til lånetap var på 447 millioner kroner.

Andelen misligholdte lån, såkalte trinn 3-lån, var ved utgangen av kvartalet 22,3 prosent, opp fra 21,3 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

«Trinn 3 lån utvikler seg som forventet mens den relative andelen av trinn 3 øker på grunn av lavere utlånsvekst», skriver banken i rapporten. 

Egenkapitalavkastningen i kvartalet endte på 19,6 prosent.

Norwegian Finans Holding

(Mill.kr)3.kv./203. kv./19
Netto renteinntekter1.3211.330
Totale inntekter1.3671.420
Tapsavsetninger366414
Resultat før skatt666682
norwegian finans holding
Nyheter
Børs
Bank