Jubler over vekst i Bergen

Med Bulder Bank i bresjen øker Sparebanken Vest sine utlån med knappe 12 milliarder kroner siden september i fjor. 

SOLGTE BYGGET: Sparebanken Vest og Jan Erik Kjerpeseth solgte før helgen sitt relativt nye kontorbygg, Jonsvollskvartalet, i Bergen.  Foto: Emil Weatherhead Breistein
Bank

Sparebanken Vest SVEG kommer midt i rushet av de store regionbankene. Så langt har SpareBank 1 Nord-Norge, SNN, lagt frem en egenkapitalavkastning på 14,3 prosent, og det legger press på de andre store sparebankene. 

Sparebanken Vest klarer ikke helt å svare til de forventningene, og rapporterer en avkastning på 10,5 prosent.  

Det må dog ses i lys av at banken begynner å få enormt mye egenkapital, og den rene kjernekapitaldekningen er nå på 17,8 prosent. 

Sparebanken Møre rapporterte for en uke siden om en egenkapitalavkastning på 9,4 prosent. Og de neste dagene kommer så resultatene fra alliansepartnerne SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. 

Høy vekst

Sparebanken Vest kan glede seg over en utlånsvekst på 11,9 milliarder kroner, som utgjør 7,1 prosent. Personkundene er med på å dra lasset, da de økte sin del av balansen med 8,4 prosent.

Ifølge konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth har bankens nysatsning Bulder Bank, den nasjonale mobilbanken som kun tilbyr boliglån med lav belåningsgrad mål om utlån på 6 milliarder kroner innen utgangen av året. 

Det er fortsatt under et år siden Bulder Bank ble åpnet, og mobilbankens målsetning er 20 milliarder i utlån innen neste år. 

Sparebanken Vest offentliggjorde sine resultater etter at Oslo Børs stengte onsdag, og egenkapitalbeviset var blant sparebankene som falt mest gjennom dagen og endte på et fall på 2,6 prosent. 

Sparebanken Vest

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto750808
Sum inntekter9741.019
Resultat før utlånstap627656
Resultat før skatt551643
sparebanken vest
Nyheter
Børs
Bank